Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Centrele de Competen?e ?n Tehnologii Spa?iale au scopul de a cre?te competitivitatea ?i vizibilitatea interna?ional? a ?tiin?ei ?i tehnologiei ?n domeniul spa?ial din Romania. Centrele vor constitui platforme de colaborare ?ntre organiza?ii de cercetare (universitati, institute, etc.) ?i industrie, ?n special IMM-uri, ?n vederea consolid?rii ?i diversific?rii domeniilor de cercetare, produc?ie ?i servicii ?n domeniul spa?ial la nivel na?ional ?i regional. Misiunea acestora este de identificare de noi ni?e tehnologice ?n care ??i pot valorifica capitalul intelectual dobandit, precum ?i de aprofundare a domeniilor deja existente. Men?inerea ?i sporirea num?rului cercet?torilor ?i inginerilor, capabil s? acopere nevoia de personal calificat la aceste nivele, se va face prin atragerea ?i asigurarea perspectivei personalului ?nalt calificat ?n domeniu, disponibil la nivel na?ional ?i regional.

Obiectivul principal al unui astfel de Centru este acela de a dezvolta o cultur? a cooper?rii ?ntre cercetare ?i industrie ?i de a crea competen?e pentru cercetare tehnologic? ?n ambele zone. Rezultatul a?teptat va fi crearea unui nucleu de cercetare ?i preg?tire, pentru activit??i de dezvoltare tehnologic? ?i inovare ?n domeniul spa?ial, prin derularea, ?n cadrul Centrului, de proiecte de cercetare ?i inovare sau educa?ionale cu ?nalt nivel de complexitate ?n acest domeniu.

Activit??iie de cooperare ?n cadrul unui astfel de Centru vor fi oficializate prin acord(uri) de colaborare care vor viza re?elizarea ?i utilizarea ?n cadrul acestei platforme a resurselor umane, infrastructurii de cercetare ?i logisticii identificate ca relevante pentru domeniul de ni?? vizat.

PROJECT TITLE: ROmanian nanoSatellite Technology - Competence Centre ROST - CC

Coordinator: Institute of Space Science; INFLPR-ISS

Period:

Mai Mult

TITLU: Constanta Space Technologies Competence Centre Dedicated to the Romanian Marine and Coastal Regions Sustainable Development - COSMOMAR

Coordonator: INCDPM - INCDM/National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa

Perioada:

Mai Mult

PROJECT TITLE: INCAS Launchers and Space Vehicles Center of Competence - INCAS LASVEC

Coordinator: National Institute for Aerospace Research "Elie Carafoli" - INCAS S.A. Bucuresti

Period:

Mai Mult

PROJECT TITLE: Computer Assisted and Information Feedback Training for Human Spaceflight Support - STARWALKER

Coordinator: Institute of Space Science; INFLPR-ISS

Period: November 2013 - October  2016

Mai Mult

PROJECT TITLE: Competence Centre for Smart Sensors and Big Data Technology for Space Applications

Coordinator: Polytechnic University of Bucharest - Space Information Research Center

Period:

Mai Mult

PROJECT TITLE: Laser-Plasma Acceleration of Particles for Radiation Hardeness Testing - LEOPARD

Coordinator: National Institute for Laser, Plasma & Radiation Physics (INFLPR)

Period: 20 November 2013 - 19 November 2016

Mai Mult

PROJECT TITLE: Centre for Atmospheric REmote Sensing and Space Earth observation — CARESSE

Coordinator: National Institute of Research and Development for Optoelectronics INOE 2000 

Period: November 2013 - Octomber 2016

Mai Mult
性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎