Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Centrele de Competen?e ?n Tehnologii Spa?iale au scopul de a cre?te competitivitatea ?i vizibilitatea interna?ional? a ?tiin?ei ?i tehnologiei ?n domeniul spa?ial din Romania. Centrele vor constitui platforme de colaborare ?ntre organiza?ii de cercetare (universitati, institute, etc.) ?i industrie, ?n special IMM-uri, ?n vederea consolid?rii ?i diversific?rii domeniilor de cercetare, produc?ie ?i servicii ?n domeniul spa?ial la nivel na?ional ?i regional. Misiunea acestora este de identificare de noi ni?e tehnologice ?n care ??i pot valorifica capitalul intelectual dobandit, precum ?i de aprofundare a domeniilor deja existente. Men?inerea ?i sporirea num?rului cercet?torilor ?i inginerilor, capabil s? acopere nevoia de personal calificat la aceste nivele, se va face prin atragerea ?i asigurarea perspectivei personalului ?nalt calificat ?n domeniu, disponibil la nivel na?ional ?i regional.

Obiectivul principal al unui astfel de Centru este acela de a dezvolta o cultur? a cooper?rii ?ntre cercetare ?i industrie ?i de a crea competen?e pentru cercetare tehnologic? ?n ambele zone. Rezultatul a?teptat va fi crearea unui nucleu de cercetare ?i preg?tire, pentru activit??i de dezvoltare tehnologic? ?i inovare ?n domeniul spa?ial, prin derularea, ?n cadrul Centrului, de proiecte de cercetare ?i inovare sau educa?ionale cu ?nalt nivel de complexitate ?n acest domeniu.

Activit??iie de cooperare ?n cadrul unui astfel de Centru vor fi oficializate prin acord(uri) de colaborare care vor viza re?elizarea ?i utilizarea ?n cadrul acestei platforme a resurselor umane, infrastructurii de cercetare ?i logisticii identificate ca relevante pentru domeniul de ni?? vizat.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎