Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Strategia Spa?ial? Roman? este definit? ?n acord cu:

 • Strategia Na?ional? de Cercetare, Dezvoltare ?i Inovare 2014-2020
 • Strategia Na?ional? de Cercetare, Dezvoltare ?i Inovare 2007-2013
 • Legea Nr. 40 din 28 iunie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind cooperarea spa?ial? ?n scopuri pa?nice
 • Programul de Cercetare, Dezvoltare ?i Inovare STAR – Tehnologie Spa?ial? ?i Cercetare Avansat? (Space Technology and Advanced Research) pentru perioada 2012-2019
 • Acordul cu ESA ?i Charterul European al Statelor Cooperante (Legea nr. 1/2007)
 • Politica Spa?ial? European? ?i Tratatul European care stabile?te programul european pentru drept spa?ial
 • Participarea la Programul European Orizont2020
 • Participarea la Programele Europene FP6 ?i FP 7 – AEROSPA?IAL, SPA?IAL ?i SECURITATE
 • Instrumente legal general ?i directive ale Comitetului ONU pentru Utilizarea Pa?nic? a Spa?iului Extra-Atmosferic (UN-COPUOS)
 • Servicii ?i aplica?ii pentru industrie ?i utilizatori: agricultur?, mediu, managementul dezastrelor, meteorologie, securitate ?i ap?rare, satcom, GNSS, industrii spa?iale emergente

Ca Stat Membru ESA ?i UE Romania particip? la activit??i europene comune de cercetare ?i dezvoltare spa?ial?. ?n calitate de coordonator al programelor na?ionale de cercetare ?i aplica?ii spa?iale, ROSA dezvolt? ?i coordoneaz? implementarea Programului Spa?ial Na?ional, care urm?re?te:

 • s? duc? la ?ndeplinire obiectivele definite de strategia na?ionala de cercetare, dezvoltare ?i inovare
 • s? ??i dezvolte infrastructura spa?ial? na?ional? ?i resursele umane pentru a atinge un nivel european mediu
 • s? investeasc? ?n propriile zone de competen?e

Agen?ia este de asemenea autorizat? s? ?nfiin?eze centre de cercetare ?i dezvoltare.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎