Tip?rire 

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) are un colectiv de 64 angaja?i, dintre care 37 sunt cercet?tori.

Management

Conducerea Agen?iei Spa?iale Romane este asigurat? de:

Pre?edinte ?i Director Executiv: Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso

Consiliul Administrativ

Consiliul ?tiin?ific

Dumitru-Dorin Prunariu este pre?edinte de onoare al Agen?iei. 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎