Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) este o institu?ie public? finan?at? integral din venituri proprii, func?ion?nd conform Hot?rarii Guvernului Romaniei nr. 923/20.11.1995 ?i a actelor ulterioare ?n sistemul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice - Autoritatea Na?ional? Pentru Cercetare ?tiin?ific? ?i Inovare (A.N.C.S.I.).

Pe durata unui deceniu, ROSA, pe baza propriilor eforturi de cercetare ?i consultan??, a devenit o organiza?ie ?tiin?ific? ?i de tehnologie care coordoneaz?, promoveaz? ?i reprezint? activit??ile na?ionale de cercetare ?i aplica?ii spa?iale, aerospa?iale ?i de securitate.

Lista actelor normative

ALTE DOCUMENTE

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎