Tip?rire 

Sisteme de managementul informa?iei ?n domeniile spa?ial ?i securitate. ERP ?i sisteme de knowledge management pentru domeniul spa?ial, iulie 2008

02 Iunie 2008

Agen?ia Spa?ial? Roman? cu sediul ?n str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucure?ti, organizeaz? concurs ?n data de 07 iulie 2008 , la ora 10.00, pentru angajare de tineri absolven?i sau studen?i ?n ani terminali.

Dosarele se vor depune pan? la data de 04.07.2008 la sediul Agen?iei Spa?iale Romane. Rela?ii suplimentare la telefoanele : 021/316.87.22 sau 021/316.87.23.

Preg?tire: universitar?. Cuno?tin?e ?n hardware ?i software pentru managementul sistemelor locale integrate ?n organiza?ii specifice domeniului. 

Referin?e: 

a. Sisteme de informa?ie pentru cercetare: Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii – ANCS www.mct.ro , UEFISCSU www.cncsis.ro 

b. Experien?? proprie anterioar?. 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎