Tip?rire 

Asistent Cercetare ?tiin?ific? - proiect RO-CHER

22 Octombrie 2018

Pozi?ie: Asistent Cercetare ?tiin?ific? - proiect RO-CHER

Deadline: 23 noiembrie 2018, ora 14:00

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) organizeaz? concurs ?n data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00 (proba scris?) ?i 27 noiembrie 2018, ora 11:00 (interviu), pentru ocuparea a dou? posturi de Asistent Cercetare ?tiin?ific? (ACS), ?n cadrul proiectului intitulat "Proiect complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protec?ia ?i promovarea patrimoniului cultural romanesc" (acronim RO-CHER, ID PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0413, contract nr. 50PCCDI/ 2018).
Condi?iile de participare la concurs ?i actele necesare ?nscrierii pot fi consultate, de asemenea, pe portalul locurilor de munc? vacante din activitatea de cercetare-dezvoltare (JOBS - ANCS) sau pe platforma european? de anu?uri pentru cercet?tori (EURAXESS - Researchers in motion).
Dosarele de ?nscriere la concurs se depun la sediul ROSA din str. Mendeleev nr. 21-25, etajul 5, 010362, sector 1, Bucure?ti, pan? la data de 23 noiembrie 2018, ora 14:00.

Formular de ?nscriere
Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Anun? post vacant
Vacancy notice

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎