Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Asistent Cercetare ?tiin?ific? proiect SAFESPACE

22 Octombrie 2018

Pozi?ie: Asistent Cercetare ?tiin?ific? – proiect SAFESPACE

Deadline: 23 noiembrie 2018, ora 14:00

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) organizeaz? concurs ?n data de 26 noiembrie 2018, ora 11:00 (proba scris?) ?i 27 noiembrie 2018, ora 11:00 (interviu), pentru ocuparea a dou? posturi de Asistent Cercetare ?tiin?ific? (ACS), ?n cadrul proiectului intitulat "Capacit??i ?i servicii institu?ionale pentru cercetarea, monitorizarea ?i prognoza riscurilor din spa?iul extraatmosferic" (acronim SAFESPCE, ID PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0266, nr. contract 16PCCDI/2018).
Condi?iile de participare la concurs ?i actele necesare ?nscrierii pot fi consultate, de asemenea, pe portalul locurilor de munc? vacante din activitatea de cercetare-dezvoltare (JOBS - ANCS) sau pe platforma european? de anu?uri pentru cercet?tori (EURAXESS - Researchers in motion).
Dosarele de ?nscriere la concurs se depun la sediul ROSA din str. Mendeleev nr. 21-25, etajul 5, 010362, sector 1, Bucure?ti, pan? la data de 23 noiembrie 2018, ora 14:00.


Formular de ?nscriere
Legea 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Anun? post vacant
Vacancy notice

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎