Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

ANIVERSARE 20 DE ANI

12 Februarie 2015

?n 2015 se ?mplinesc 20 de ani de la ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA) ca institu?ie public? finan?at? integral din venituri proprii, func?ion?nd conform Hot?rarii Guvernului Romaniei nr. 923/20.11.1995 ?i a actelor ulterioare ?n sistemul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice - Autoritatea Na?ional? Pentru Cercetare ?tiin?ific? ?i Inovare (A.N.C.S.I.), prilej cu care vor fi organizate o serie de activit??i cu scopul de a celebra acest moment important ?n istoria domeniului spa?ial din Romania. Sub coordonarea ROSA vor fi organizate evenimente si concursuri cu scopul de a s?rb?tori 20 de ani de reu?ite ?n planul cercet?rii, ?tiin?ei ?i diploma?iei, dar ?i o ?ntreag? istorie bogat? a Agen?iei Spa?iale Romane, care ?ncepea ?nc? din 1968.

?n acel an avea loc ?nfiin?area comisiei interministeriale CRAS — ?Comisia Roman? pentru Activit??i Spa?iale”, al c?rei scop era de a coordona dezvoltarea activit??ilor spa?iale la nivel na?ional. Formarea comisiei venea ?n contextul elabor?rii la nivel interna?ional a Programului Intercosmos ?n 1967, ?n cadrul c?ruia au fost implica?i ?i cercet?torii romani, primul experiment spa?ial cu participare romaneasc? avand loc ?n anul 1972. Reu?itele romane?ti ?n domeniul spa?ial au culminat pe 14 mai 1981 cu trimiterea primului roman ?n spa?iu, Dorin Dumitru Prunariu.

?ncepand cu anul 1991, coordonarea activit??ilor spa?iale din Romania ?i colaborarea mai strans? ?n programe spa?iale europene ?i mondiale s-a realizat datorit? ?nfiin??rii Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), ?n cadrul Ministerului Educa?iei ?i Tehnologiei. ?n anul 1995 institu?ia avea s? fie reorganizat? prin Hot?rarea Guvernului (H.G. 923 / 20.11.1995), astfel ?ncat acum 20 de ani ROSA devenea institu?ie public? finan?at? integral din venituri proprii.

?n calitate de institu?ie guvernamental?, ROSA a ?ncheiat acorduri interna?ionale ?n numele Guvernului Romaniei. De activitatea Agen?iei Spa?iale Romane se leag? semnarea la 11 decembrie 1992 a primului acord dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind cooperarea spa?ial? ?n scopuri pa?nice. A urmat ?n 1999 acordul Romania - ESA privind cooperarea pentru exploatarea ?i utilizarea pa?nic? a spa?iului cosmic, iar ?n februarie 2006 s-a semnat aderarea Romaniei la Programul pentru ??rile Europene Colaboratoare (Programme for European Cooperating States – PECS) al ESA, tot ca urmare a demersurilor ?ntreprinse de ROSA.

?ncepand cu 22 decembrie 2011, Romania a devenit cel de-al 19-lea Stat Membru al Agen?iei Spa?iale Europene, ca urmare a Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind aderarea Romaniei la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene ?i termenii ?i condi?iile aferente, semnat la Bucure?ti la 20 ianuarie 2011.

Pe 2 decembrie 2014, Pre?edintele ROSA, Marius-Ioan Piso, membru ?n delega?ia Romaniei, a fost prezent la Consiliului Ministerial ESA ?n urma c?ruia Romania s-a al?turat programelor op?ionale cu privire la exploatarea Sta?iei Spa?iale Interna?ionale ?i la dezvoltarea celei mai noi rachete europene, Ariane 6.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎