Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Agen?ia Spa?ial? Roman?, prezent? la Zilele Spa?iului ?n Kazahstan

15 Noiembrie 2019

Pre?edintele de onoare al Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), Dumitru-Dorin Prunariu, a participat, ?n perioada 12-13 noiembrie 2019, la Forumul Interna?ional Zilele Spa?iului ?n Kazahstan. Evenimentul a reunit ?n capitala Nur-Sultan (fost? Astana) 400 de reprezentan?i ai departamentelor ?i agen?iilor spa?iale, oameni de ?tiin?? ?i exper?i ?n domeniul tehnologiei spa?iale din 40 de ??ri.

?n cadrul aceluia?i eveniment, pe 12 noiembrie, Dumitru-Dorin Prunariu a luat parte la ?ntalnirea PAROS - Grupul consultativ ONU de exper?i pentru prevenirea cursei ?narm?rii ?n spa?iu. Grupul de exper?i a fost constituit ?n 2017 cu scopul de a analiza ?i a face recomand?ri cu privire la un instrument interna?ional legal obligatoriu privind prevenirea unei curse a ?narm?rii ?n spa?iu, inclusiv prevenirea plas?rii armelor ?n spa?iu.

Evenimentul Zilele Spa?iului a adus ?n discu?ie aspecte legate de dezvoltarea complexului spa?ial Baikonur, utilizarea eficient? a rezultatelor activit??ilor spa?iale pentru a rezolva problemele sectoarelor economice, precum ?i perspective de cooperare interna?ional? ?i dezvoltarea industriei. Tema acestui an a fost dedicat? celui mai vechi cosmodrom din lume — Baikonur.

Forumul Interna?ional Zilele Spa?iului ?n Kazahstan se desf??oar? anual din 2013. La aceast? edi?ie au participat inclusiv ?efi din cadrul Ministerului Dezvolt?rii Digitale, Inov?rii ?i Industriei Aerospa?iale din Kazahstan, parlamentari, cosmonau?i, reprezentan?i ai corpului diplomatic, dar ?i reprezentan?i ai unor institu?ii precum Roscosmos, Airbus Defense and Space, Transtelecom, One Web, Thales Alenia Space, SES, Leica Geosystems, Satrec Initiative, Eutelsat etc.

2019 11 Dumitru Prunariu Image B 2019 11 Dumitru Prunariu Image C

Credit imagini: ROSA

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎