Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Concursul Sentinel Hub Custom Script, pentru idei inovative ?n Observarea P?mantului

14 Noiembrie 2019

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) v? invit? s? participa?i la Concursul Sentinel Hub Custom Script, ce r?spl?te?te ideile care conduc la algoritmi noi ?i interesan?i pentru procesarea datelor de Observare a P?mantului. Termenul limit? pentru ?nscrieri este 15 ianuarie 2020.

Sentinel Hub, ?mpreun? cu partenerii s?i, Programul European de Observare a P?mantului Copernicus ?i Agen?ia Spa?ial? European?, caut? idei ?i scenarii noi ?i inovatoare pentru browserul EO. Acest instrument ofer? date din misiunile Copernicus Sentinel ?i ESA, cu instrumente pentru vizualizarea, analizarea ?i procesarea acestei multitudini de date.

Pute?i trimite pan? la trei scripturi diferite pan? la termenul limit? pentru ?nscrieri — 15 ianuarie 2020.

Acest hackathon-la-distan?? se adreseaz? exper?ilor ?n ?tiin?a datelor, oamenilor de ?tiin?? din domeniul teledetec?iei, elevilor de liceu, studen?ilor ?i publicului larg din ?ntreaga lume, provocandu-i s? fac? disponibile tuturor datele de Observarea P?mantului.

Toate aplica?iile trimise vor fi evaluate de exper?i avandu-se ?n vedere func?ionalitatea, utilitatea, dar ?i poten?ialul comercial.

Autorii celor mai bune trei scenarii vor fi premia?i. De asemenea, se vor acorda premii ?i autorului (sau autorilor) celui mai bun scenariu trimis de c?tre un elev de liceu sau de c?tre o echip? de liceu. Premiile sunt urm?toarele:

  • Premiul ?ntai: 1.000 EUR ?i un cont Enterprise Sentinel Hub pentru un an (?n valoare de 5.000 EUR)
  • Premiul al doilea: 300 EUR ?i un cont individual Hub Sentinel pentru un an (?n valoare de 1.000 EUR)
  • Premiul al treilea: Cont individual Hub Sentinel pentru un an (?n valoare de 1.000 EUR)
  • Premiul liceului: 300 EUR + o cutie cu surprize

To?i ca?tig?torii vor avea, de asemenea, ocazia s? ??i prezinte scenariile ca?tig?toare pe blogul Sentinel Hub.

Pentru mai multe informa?ii, vizita?i site-ul web al concursului.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎