Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Pre?edintele ROSA conduce delega?ia roman? la Congresul Interna?ional de Astronautic?, Washington DC

23 Octombrie 2019

Pre?edintele Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), Dr. Fiz. Marius-Ioan Piso, conduce delega?ia Romaniei la cea mai mare ?ntalnire din lume a profesioni?tilor din domeniul spa?ial — cel de-al 70-lea Congres Interna?ional de Astronautic? (IAC) — ?i la evenimentele conexe acestuia, ?n perioada 19-25 octombrie 2019, la Washington D.C.

Dintre personalit??ile care au participat la ceremonia de deschidere a Congresului Interna?ional de Astronautic? se num?r? ?i Vicepre?edintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, Administratorul NASA, Jim Bridenstine, astronautul american ?i comandantul Apollo-Soyuz, Thomas Stafford ?i astronautul american, Edwin Aldrin, care a primit premiul Federa?iei Interna?ionale de Astronautic? (IAF) pentru Misiunea Apollo 11.

IAC 2019 este o conferin?? ?tiin?ific? ?i tehnic? la care sunt prezentate peste 2000 de lucr?ri, ?n 181 de sesiuni tehnice ?i 360 de prezent?ri despre cele mai recente progrese ?n domeniul spa?iului. La Expozi?ia IAC sunt reprezentate ?n jur de 100 de organiza?ii, asocia?ii ?i companii. Romania este reprezentat? de standul expozi?ional al Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA). Domnul Piso a deschis oficial expozi?ia IAC 2019 al?turi de al?i ?efi ai agen?iilor spa?iale.

Domnul Marius-Ioan Piso a mai participat la o serie de ?ntalniri multilaterale ?i bilaterale dintre care men?ion?m reuniunile ?efilor de agen?ii spa?iale organizate de NASA la Senatul Statelor Unite ?i la Departamentul de Stat ?i Panelul de Nivel ?nalt din cadrul celui de-al 27-lea workshop ONU privind Beneficiile socio-economice ale tehnologiei spa?iale.

Congresul Interna?ional de Astronautic? are loc ?n fiecare an din 1950. IAC are un caracter global, multidisciplinar ?i care acoper? toate domeniile ?i subiectele referitoare la spa?iu, oferind tuturor cele mai recente informa?ii ?n domeniu ?i, mai mult ca orice, contribuind la realizarea unor noi contacte ?i a unor posibile parteneriate. IAC este o platform? profesional? prin care peste 40 de comitete administrative ?i tehnice sprijin? Federa?ia Interna?ional? de Astronautic? ?n misiunea sa de a avansa cuno?tin?ele noastre despre spa?iu ?i de a ?ncuraja dezvoltarea de active spa?iale prin cooperare interna?ional?. Tema evenimentului din acest an este ?Spa?iul: puterea trecutului, promisiunea viitorului”. Aceast? edi?ie marcheaz? 50 de ani de cand omul a p??it pe Lun? ?i s?rb?tore?te, totodat?, reu?itele ?i parteneriatele care au devenit o marc? a explor?rii spa?iale.

Mai multe informa?ii sunt disponibile pe website-ul IAC, website-ul IAC al IAF ?i website-ul IAC al NASA

2019 10 IAC B 2019 10 IAC C

Credit imagini: Jim Bridenstine (imaginea principal?), ROSA (restul imaginilor)

?n imagine, de la stanga la dreapta: Javier Mendieta Jiménez directorul general al Agen?iei Spa?iale Mexicane (AEM), Geir Hovmork secretar general al Federa?iei Interna?ionale de Astronautic? (IAF), Avi Blasberge, directorul general al Agen?iei Spa?iale Israel (ISA), Giorgio Saccoccia, pre?edinte al Agen?iei Spa?iale Italiene (ASI), Jan Woerner, director general al Agen?iei Spa?iale Europene (ESA), Valanathan Munsami, director general al Agen?iei Spa?iale Africa de Sud (SANSA), Shri S. Somanath, director al Centrului Spa?ial Vikram Sarabhai India, Pascale Ehrenfreund, director general al Centrului Aerospa?ial German (DLR), Jean-Yves LeGall, pre?edinte al Centrului Na?ional de Studii Spa?iale Fran?a (CNES), Jim Bridenstine director general NASA, John S. Langford, pre?edintele Institutului American de Astronautic? ?i Aeronautic? (AIAA), Hiroshi Yamakawa, administrator Agen?iei Spa?iale Japnoeze (JAXA), Marius-Ioan Piso, pre?edinte al Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), Sergei Krikalev, director al programelor spa?iale cu echipaj al Roscosmos, Kai-Uwe Schrogl, pre?edinte al Institutului Interna?ional de Drept Spa?ial, Mohamed Nasser Al Ahbabi, director general al Agen?iei Spa?iale a Emiratelor Arabe Unite (UAESA), Peter Jankowitsch, pre?edinte al Academiei Interna?ionale de Astronautic?, Jonathan Hung, Pre?edinte al Agen?iei Spa?iale Singapore.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎