Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Spa?iul sprijin? dezvoltarea durabil? pe P?mant

15 Octombrie 2019

Cum sus?ine Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) dezvoltarea durabil?? Cercetarea, tehnologia ?i explorarea spa?ial? ?mping limitele cunoa?terii ?i ale abilit??ilor umane, extinzand frontierele a ceea ce este posibil ?n aproape orice domeniu: de la lansatori ?i sateli?i, pan? la lucrul ?n echip? ?i colaborare interna?ional?.

Cunoa?terea ca?tigat? cu atat de mult efort, cea care e folosit? pentru a trimite misiuni spre lumi ?ndep?rtate ?i a sus?ine via?a uman? pe orbit?, poate ?i trebuie s? ?mbun?t??easc? via?a ?i aici, pe P?mant.

ESA lucreaz? pentru a sprijini Obiectivele de Dezvoltare Durabil? (ODD) ale Organiza?iei Na?iunilor Unite ca parte a angajamentului s?u de a ?mbun?t??i via?a pe P?mant, ?n timp ce continu? s? ?nregistreze succese ?tiin?ifice ?i inginere?ti ?n domeniul spa?ial. ODD au ?n vedere o varietate de obiective, de la sustenabilitatea mediului la drepturile omului ?i egalitate.

De?i au existat ?ntotdeauna spinoff-uri, aplica?ii ?i servicii rezultate ca urmare a tuturor programelor spa?iale, ?n 2008 ESA a lansat ini?iativa Space for Earth pentru a impulsiona transferul de cuno?tin?e ?i a ?mbun?t??i schimbul de informa?ii.

ODD ofer? oportunitatea de a lua parte la efortul comun de a r?spunde nevoilor vitale din ?ntreaga lume, iar numeroase obiective se potrivesc cu domeniile de expertiz? ale ESA.

De exemplu, cel de-al treilea ODD vizeaz? s?n?tatea ?i bun?starea tuturor. Cercet?rile ESA privind sus?inerea s?n?t??ii astronau?ilor ?n condi?ii extreme ofer? numeroase informa?ii de baz? despre s?n?tatea uman? ?i variabilitatea general? a acesteia, ?i dezvolt? dispozitive medicale portabile, compacte ?i fiabile.

?n mod direct sau indirect, multe dintre direc?iile ESA sprijin? acest obiectiv.

Experien?a Direc?iei de Telecomunica?ii ?i Aplica?ii Integrate ?n comunica?ii prin satelit sprijin? proiectele de utilizare a telemedicinei pentru a ajunge ?n zone ?ndep?rtate ale lumii.

Misiunile de naviga?ie, cum ar fi Galileo, ofer? un ajutor suplimentar, furnizand date precise despre loca?ie.

Observarea P?mantului aduce informa?ii despre pericolele pentru s?n?tatea uman?, de la poluan?i la crize umanitare.

Direc?ia Tehnologie, Inginerie ?i Calitate se asigur? c? ESA r?mane ?n prim planul progresului tehnologic, avand rezultate concrete sub forma tehnologiilor spin-off care sus?in s?n?tatea uman?.

Pentru a afla mai multe despre modul ?n care Agen?ia Spa?ial? European? sus?ine Obiectivele de Dezvoltare Durabil?, intra?i pe site-ul dedicat, unde pute?i c?uta con?inut dup? subiect sau dup? un anume obiectiv. Ve?i g?si sute de proiecte sus?inute de ESA care contribuie la realizarea ODD.

Credit imagine: RapidEye AG, DLR, Google Earth. Map produced by ZKI

2019 10 Supporting sustainable development Image A

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎