Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Testele de calificare pentru motorul principal al rachetei Ariane 6 s-au ?ncheiat

09 Octombrie 2019

Ariane 6, noua genera?ie european? de vehicule de lansare, a dep??it o etap? important? ?n dezvoltarea sa. Au fost finalizate testele de calificare pentru motorul cu combustibil lichid, Vulcain 2.1, care poate trece acum ?n etapa de teste combinate.

O revizie efectuat? la finalul lunii septembrie 2019 a marcat ?ncheierea a dou? etape de testare ?n regim static a motorului Vulcain, pe dou? modele demonstrative. Acestea au durat 15 luni ?i au fost efectuate la centrele de testare DLR German Aerospace Centre din Lampoldshausen.

?n luna iulie, ultimul test ?n regim static pentru calificarea motorului Vulcain 2.1 a durat aproape 11 minute (655 secunde). Odat? cu acest test, s-a atins un total de 13.798 de secunde de func?ionare, aproximativ patru ore cu un motor controlat, folosind actuatoarele de zbor Ariane 6 pentru a stabiliza motorul.

Motorul va fi recondi?ionat pentru testele dinamice ?i de vibra?ii. Testele combinate, care vor utiliza treapta principal?, vor fi efectuate la Portul Spa?ial European din Guyana Francez? ?i vor reprezenta calificarea treptei principale Ariane 6 pentru zbor.

Finalizarea testelor de calificare pentru Vulcain 2.1 ?i Vinci reprezint? un pas ?nainte important ?n dezvoltarea Ariane 6.

Urm?torul pas pentru sistemele mari de propulsie va avea loc ?n Guyana Francez? ?i const? ?n arderea ?n regim static a modelului de calificare pentru motorul rachet? cu combustibil solid P120C. Acest test va defini profilul de accelerare pentru lansator ?i va permite inginerilor s? continue preg?tirea zborurilor viitoare.

Credit imagine: ArianeGroup

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎