Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Pre?edintele ROSA, onorat cu titlul Doctor Honoris Causa al Universit??ii Politehnica din Bucure?ti

19 Septembrie 2019

Universitatea Politehnica din Bucure?ti i-a acordat titlul academic de Doctor Honoris Causa Pre?edintelui Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA), dr. fiz. Marius-Ioan Piso. Festivitatea a avut loc vineri, 13 septembrie 2019. Distinc?ia de onoare i-a fost acordat? domnului Marius­-Ioan Piso la propunerea Facult??ii de Inginerie Aerospa?ial?.

?n Laudatio rostit cu ocazia acord?rii titlului Doctor Honoris Causa se men?ioneaz? c? ?Dr. Marius-Ioan Piso este personalitatea de varf a cercet?rii spa?iale din Romania, pre?edintele Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA) din 1998 ?i profesor angrenat ?n cercetarea ?tiin?ific? ?n cadrul Institutului de ?tiin?e Spa?iale.

Este doctor ?n fizic? al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i din 1994. ?n 1999 a absolvit Colegiul Na?ional de Ap?rare din Bucure?ti. Din 1990 s-a implicat ?n crearea Agen?iei Spa?iale Romane ?i a devenit primul director executiv al acesteia ?n 1995. Din 2004 a fost numit Pre?edinte ?i Director Executiv.”

Textul Laudatio aminte?te c? ?dl Marius-Ioan Piso s-a bazat foarte mult pe studen?ii ?i absolven?ii Universit??ii Politehnica din Bucure?ti. Foarte multe mobilit??i finan?ate de c?tre Agen?ia Spa?ial? European? au fost atribuite studen?ilor Universit??ii Politehnica din Bucure?ti, ca de altfel ?i foarte multe granturi finan?ate de c?tre aceast? organiza?ie.”

De asemenea, la decernarea titlului a fost anun?at? decizia Agen?iei Spa?iale Europene de a deschide primul incubator pentru entit??i de cercetare din Europa de Sud-Est ?n cadrul UPB, pe baza sus?inerii foarte puternice venite din partea Agen?iei Spa?iale Romane.

?Luand ?n considerare aceste contribu?ii excep?ionale la progresul ?tiin?elor spa?iale, la excelen?a managementului Agen?iei Spa?iale Romane, precum ?i remarcabila sa viziune ?n astronautic? Senatul Universit??ii POLITEHNICA din Bucure?ti este onorat s? acorde distinsul titlu de Doctor Honoris Causa domnului Marius-Ioan Piso”, s-a ?ncheiat discursul rostit ?n onoarea Pre?edintelui ROSA.

Credit imagini: Universitatea Politehnica Bucure?ti

2019 09 DHC UPB Image B 2019 09 DHC UPB Image C

2019 09 DHC UPB Image D 2019 09 DHC UPB Image E

2019 09 DHC UPB Image F 2019 09 DHC UPB Image G

2019 09 DHC UPB Image H 2019 09 DHC UPB Image I

2019 09 DHC UPB Image J 2019 09 DHC UPB Image K

2019 09 DHC UPB Image L 2019 09 DHC UPB Image M 

2019 09 DHC UPB Image N 2019 09 DHC UPB Image O

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎