Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Sesiune de informare: Propunerea ESA pentru faza a doua a programului de naviga?ie prin satelit NAVISP

02 Septembrie 2019

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) ?mpreun? cu Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) au organizat luni, 2 septembrie 2019, o sesiune de informare cu privire la propunerea ESA pentru cea de-a doua faz? a programului op?ional ?n domeniul naviga?iei prin satelit – Navigation Innovation and Support Programme (NAVISP). Sesiunea s-a adresat organiza?iilor de profil din Romania: universit??i, institute de cercetare, industrie, IMM-uri.

Prima parte a ?ntalnirii a fost dedicat? prezent?rilor: ESA a oferit informa?ii legate de programul NAVISP, iar Agen?ia GNSS European (GSA) a prezentat programele GNSS europene (Galileo ?i EGNOS).

A doua parte a reuniunii a fost dedicat? ?ntalnirilor bilaterale ?ntre ESA, delega?ia Romaniei ?i reprezentan?i ai organiza?iilor prezente.

Evenimentul s-a desf??urat la sediul Universit??ii de ?tiin?e Agronomice ?i Medicin? Veterinar?.

NAVISP B NAVISP C

NAVISP D NAVISP E

NAVISP F NAVISP G

Credit imagini eveniment: ROSA

Credit simulare sateli?i: ESA-J. Huart

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎