Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Atribute na?ionale: 

  • Ac?ioneaz? sub autoritatea guvernului roman  Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii (1995) 
  • Raporteaz? c?tre Sub-comisia pentru Spa?iu — Parlamentul Romaniei (2007) 
  • Pre?edinte executiv pentru Consiliul Inter-Ministerial pentru cercetare ?n domeniul securit??ii (2004) ?i Grupul de exper?i din inter-agen?ia INSPIRE 
  • Cooperare inter-agentii: Ministerul Ap?r?rii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii ?i Mediului, Ministerul de Interne, Ministerul de Telecomunica?ii ?i IT, Serviciul Roman de Informa?ii 
  • Autoritate de contract ?i PMU pentru programele na?ionale de cercetare ?n domeniile Spa?ial, Aeronautic?, Securitate (1995-2008) 
  • Component? a Consiliului Na?ional de Situa?ii de Urgen?? (2000) 
  • Autoritatea de Certificare Na?ionala pentru infrastructuri informa?ionale GRID (2006) 
  • Structura organiza?ional? cu securitate certificat? autorizat? s? stabileasc? centre de cercetare ?i dezvoltare orientate pe obiective specifice ale Planului de cercetare ?i dezvoltare tehnologic? din Romania

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎