Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Pe durata unui deceniu, ROSA, pe baza propriilor eforturi de cercetare ?i consultan??, a devenit o organiza?ie ?tiin?ific? ?i de tehnologie care coordoneaz?, promoveaz? ?i reprezint? activit??ile na?ionale de cercetare ?i aplica?ii spa?iale, aerospa?iale ?i de securitate.

ROSA asigur? reprezentarea Romaniei in cadrul Comisiei Europeane – Comitetele de program Spa?iu, Securitate, Aeronautic?, Galileo ?i GMES. 

ROSA reprezint? Romania la NATO – Comitetul ?tiin?ific

Agen?ia Spa?ial? Roman? reprezint? Guvernul ?n cadrul Acordului dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) privind aderarea Romaniei la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene ?i termenii ?i condi?iile aferente, semnat la Bucure?ti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea Romaniei la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene, deschis? spre semnare la Paris, la 30 mai 1975, pentru aderarea Romaniei la Acordul ?ntre statele par?i la Conven?ia pentru ?nfiin?area Agen?iei Spa?iale Europene ?i Agen?ia Spa?ial? European? privind protec?ia ?i schimbul de informa?ii clasificate, deschis spre semnare la Paris, la 19 august 2002. (Legea de pe site)

Reprezint? Guvernul pentru ONU – Comitetul pentru Utiliz?ri pa?nice ale Spa?iului Extraatmosferic.

Coordoneaz? comitetele interministeriale pentru Cercetarea ?n domeniul securit??ii (HG 1574/2004) ?i INSPIRE.

 

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎