Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

?n cadrul Consiliului Ministerial din 2012 au fost adoptate decizii cu privire la activit??ile obligatorii ale Agen?iei ?n perioada 2013 – 2017.

Toate statele membre contribuie la activit??ile obligatorii, care includ Programul ?tiin?ific ?i la activit??ile de baz?. Mini?trii au aprobat Nivelul Resurselor pentru activit??ile obligatorii ?n 2013-2017. Finan?area aprobat? reflect? acordul unanim al statelor membre de a men?ine excelen?a ?tiin?ific? ?i tehnologic? a activit??ilor obligatorii ?ntr-o perioad? de constrangeri bugetare.

?n cadrul programului ?tiin?ific, mini?trii au sus?inut continuarea de noi misiuni ?i punerea ?n aplicare continu? a Cosmic Vision 2015-25. ?n cadrul acestei perioade (2013-2017), programul de ?tiin?? va lansa Gaia, misiunea care va cartografia galaxia noastr? ?i va cataloga un miliard de stele, LISA Pathfinder, care va redefini ?n?elegerea timpului ?i a spa?iului, ?i BepiColombo, misiunea ESA pe Mercur. Implementarea de noi misiuni, cum ar fi Solar Orbiter, Euclid ?i Juice va continua.

Activit??ile de baz? includ cercetare tehnologic?, dezvoltare ?i transfer. Acestea se vor concentra pe preg?tirea viitorului prin studierea ?i dezvoltarea de tehnologii de ultim? or?, consolidarea activelor tehnice disponibile, crearea condi?iilor pentru competitivitate ?i crearea de locuri de munc? ?n sectorul spa?ial, precum ?i conservarea de date ?tiin?ifice ?i de mediu furnizate de misiunile spa?iale. Statele membre ESA investesc ?n programe op?ionale ?n func?ie de priorit??ile ?i interesele lor na?ionale.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎