Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Activit??ile ESA se ?mpart ?n dou? categorii: "obligatorii" ?i "op?ionale".

Programele desf??urate prin intermediul Bugetului General ?i Bugetului Programului ?tiin?ific sunt "obligatorii"; acestea includ activit??i de baz? ale agen?iei (studii privind proiecte de viitor, tehnologie de cercetare, investi?iile tehnice comune, sisteme de informare ?i programe de formare). Toate statele membre contribuie la aceste programe pe o scar? ?n func?ie de produsul intern brut (PIB).

Celelalte programe, cunoscute sub numele de "op?ionale", sunt de interes doar pentru anumite state membre, care sunt libere s? decid? cu privire la nivelul lor de implicare. Programele op?ionale acoper? domenii cum ar fi observarea P?mantului, telecomunica?ii, naviga?ie prin satelit ?i transport spa?ial.

?n mod similar, Sta?ia Spa?ial? Interna?ional? ?i cercetarea ?n domeniul microgravita?iei sunt finan?ate prin contribu?ii op?ionale. 

An Contribu?ie (milioane EURO)

201316.0

 

BUGETUL ESA ?N 2013:

 

BUGETUL ESA ?N 2013 PE DOMENII:

 


性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎