Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Romania membru ESA

Primul acord dintre Romania ?i Agen?ia Spa?ial? European? (ESA) a fost semnat ?n anul 1992, urmat ?n 1999 de Acordul Romania-ESA privind cooperarea ?n exploatarea ?i folosirea pa?nic? a spa?iului. Din 2007 Romania contribuie la bugetul ESA ca Stat European Cooperant (PECS), statut ratificat prin Legea nr. 1/2007. 

Incepand cu 22 decembrie 2011, Romania a devenit cel de-al 19-lea stat membru al Agen?iei Spa?iale Europene. 

O etap? important? ?n procesul de aderare a constat ?n desf??urarea unui audit tehnologic asupra entit??ilor relevante din Romania (institute, centre de cercetare, companii industriale ?i IMM-uri) care de?in capabilit??i tehnologice spa?iale. Auditul a fost realizat de ESA, pornind de la un e?antion de 130 de entit??i, pentru 50 dintre acestea organizandu-se vizite tehnice ?i interviuri.

Statutul de Stat Membru ESA cu drepturi depline permite accesul organiza?iilor din Romania, ?n aceea?i m?sur? cu celor din ??rile membre ESA, la toate programele derulate, acest fapt constituind un important transfer de tehnologie ?i deschiderea unei pie?e de ?nalt? tehnologie. De asemenea, proprietatea intelectual? este men?inut? la nivel na?ional, cu rol important ?n dezvoltarea ?i men?inerea competen?ei ?n ?ar?.

Aderarea Ro...
Semnarea ac...

Mai multe detalii despre colaborarea Romania - ESA sunt disponibile aici.

Credit imagine: Agen?ia Spa?ial? European? / The European Space Agency (ESA)

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎