Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Despre competitie

29 Aprilie 2015

logo-exo-ro

Competi?ia Na?ional? de Rovere Exo-RO pentru elevii de liceu este organizat? de Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) ?n sinergie cu ESERO Romania — Biroul European de Resurse pentru Educa?ie Spa?ial?, cu scopul de a trezi interesul tinerilor fa?? de domeniul spa?ial ?i de a cre?te calitatea ?nv???mantului prin formarea de competen?e profesionale pentru tineri.

Prin participarea la aceast? competi?ie, echipele de elevi vor avea ocazia s? ia parte la toate fazele tipice ale unui proiect de robotic?, de la selectarea obiectivelor, proiectarea ?i integrarea componentelor, pan? la testarea sistemului ?n final. Ca urmare a acestui proces, participan?ii vor ?nv??a ?n mod practic ?i se vor familiariza cu metodologia de cercetare ?tiin?ific?, ??i vor ?nsu?i concepte noi, vor aprofunda sau consolida cuno?tin?e de tehnologie ?i programare, vor ?nv??a importan?a coordon?rii ?i a lucrului ?n echip? ?i, nu ?n ultimul rand, ??i vor ?mbun?t??i abilit??ile de comunicare.

exoplanete

Credit imagini: ESO/L. Cal?ada

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎