Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Agen?ia Spa?ial? Roman? (ROSA) coordoneaz? ?i promoveaz? implicarea interna?ional? a Romaniei ?n sectorul spa?ial. Aceast? component? include activit??i, cum ar fi:?

  • Participarea Romaniei ca stat membru cu drepturi depline la misiuni ?i proiecte spa?iale ale Agen?iei Spa?iale Europene (ESA)?
  • Participarea la Master Planul european ESA de Tehnologie Spa?ial??
  • P?strarea ?n armonie a contribu?iei la Uniunea European? ?n cadrul celui de-al 7-lea Program-Cadru pentru cercetare ?i dezvoltare tehnologic? (PC7), care a durat din 2007 pan? ?n 2013?
  • P?strarea ?n armonie a contribu?iei la programul Uniunii Europene Orizont 2020, care dureaz? de la 2014 pan? ?n 2020?
  • Dezvoltarea ?n continuare a colabor?rii cu agen?iile europene ?i NATO (EDA, EUSC, RTO)?
  • Cooperarea bilateral? cu alte agen?ii spa?iale (NASA, CNES, DLR, etc.)?
  • Dezvoltarea ?n continuare de ini?iative globale (ONU-SPIDER, NEO, etc.)?
  • Cadrul organizatoric de cooperare interna?ional? se bazeaz? pe consolidarea capacit??ii de coordonare, reprezentare, cercetare ?i dezvoltare ?i a func?iilor opera?ionale ROSA, precum ?i pe dezvoltarea unor infrastructuri specifice de spa?iu.

?

?

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎