Cautare

    WEBMAIL    |    Intranet    |    Site Map

 

 

Pre?edinte ROSA

Pre?edinte al Agen?iei Spa?iale Romane (ROSA) din anul 2004 ?i, totodat?, director executiv al institu?iei ?ncepand cu 1995, Marius-Ioan Piso, doctor ?n fizic?, coordoneaz? activitatea Agen?iei pe trei direc?ii strategice.

Programul STAR

Programul de Cercetare, Dezvoltare ?i Inovare STAR asigur? suportul na?ional pentru implementarea Acordului dintre Romania ?i ESA, privind aderarea Romaniei la Conven?ia ESA.

Centre de Competen??

Centrele de Competen?e ?n Tehnologii Spa?iale au scopul de a cre?te competitivitatea ?i vizibilitatea interna?ional? a ?tiin?ei ?i tehnologiei ?n domeniul spa?ial din Romania.

Industria Spa?ial? Din Romania

Entit??i din sectorul economic din Romania care activeaz? ?n domeniul spa?ial.

Cercetarea Spa?ial? Din Romania

Comunitatea ?tiin?ific? din Romania care desf??oar? proiecte de cercetare-dezvoltare ?i tehnologice ?n domeniul spa?ial.

ESERO ROM?NIA

Biroului European de Resurse pentru Educa?ie Spa?ial? — ESERO Romania folose?te fascina?ia domeniului spa?ial pentru a ?ncuraja predarea ?i ?nv??area de materii STEM.

ESA

ESA este o organiza?ie interna?ional? cu 22 state-membre, a c?rei misiune este s? elaboreze ?i implementeze programul spa?ial european. Romania este stat-membru din anul 2011.

ITT

Lista invita?iilor de participare la licita?ii organizate de ESA ?n vederea aloc?rii unui contract. Invita?iile con?in descrierea pe scurt a proiectului, precum ?i cerin?ele tehnice, administrative ?i contractuale.

Raport Spa?ial

Raportul anual ROSA prezint? activitatea Romaniei ?n domeniul spa?ial, precum ?i o list? a entit??ilor de cercetare-dezvoltare ?i tehnologice care activeaz? ?n acest sector.

性巴士-性爱巴士-性爱巴士电影-骚虎